Privacy policy - Chính sách bảo mật  

Website Truyện Full Online thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên Truyện Full online và thời gian khách truy cập truy cập vào site.

Website Truyện Full Online collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, the choice visitor made on Truyện Full Online and the date and time of each visitor request.

External links - Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của Truyện Full Online, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài Truyện Full Online. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên Truyện Full đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links users should always adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and it's owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.