Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX!
Tác giả: NGỮ TỊCH
Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Full

Truyện / Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX!

🌟 8.9 ✍🏻 NGỮ TỊCH ☘️ Full 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

Thể loại: Đam mỹ, dụ thụ, nhược công cường thụ, điền văn, ấm áp, HEEdit: PeasiasLuyên Nho là một người bình thường cũng có một công việc viên chức nhỏ bình thường.Hắn không phải người nghiện thuốc, cũng không xem rượu như mạng sống của bản thân càng có sở thích bất lương nào.Nhưng hắn lại giống như một vật lạ có ...Luyến nhũ tình kết!!