Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm
Thể loại:Tiên Hiệp, Đô Thị
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Đang ra

Truyện / Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

🌟 8.9 ✍🏻 Ngôn Quy Chính Truyện ☘️ Đang ra 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

[Thể loại: A1, B8 ]Đằng sau trăng tròn, chính là thiên địa nguyên khí trở lại;Bất hủ tiên thi, Lục Đại tiên bi.Hai đời của Vương Thăng, đời trước tại thiên địa đại biến cất bước chậm trễ, một thân một mình đến ba mươi còn không may trở thành pháo hôi giữa hai bang phái tranh đấu. nhưng bây giờ hắn đã trở lại, quay lại trước thời điểm thiên địa biến đổi. Không có cuồng hỉ, không có vui mừng, bởi vì hết thảy đối với hắn mà nói, chỉ vừa mới bắt đầu...Truyện hay...thân mời các bạn đọc tiếp - Wattpad.VN!