Một Mình Ta Mỹ Lệ
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Đang ra

Truyện / Một Mình Ta Mỹ Lệ

🌟 8.9 ✍🏻 Nhất Tùng Âm ☘️ Đang ra 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

Bạn đang đọc truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ của tác giả Nhất Tùng Âm. Ta là một ma tu, dung mạo hoa lệ...Cô độc mấy trăm năm, không ngờ động tâm với một người, mà người kia lại là đạo tu.Ta ma tu, hắn đạo tu. qua đã cảm thấy khó mà tương hòa.Người kia còn nói: Ngươi và ta vốn không chung đường, chúng ta không có tương lai.Thế là ta thất tình.Không bao lâu, các đạo tu bắt tay kéo nhau đi thảo phạt ma tu.Ta bỏ mình...Nha, không chết hẳn.Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã qua trăm năm, ta trọng sinh vào thân thể một vị thiên tiên tu đạo.Nếu yêu thích Nhất Tùng Âm, bạn đừng bỏ qua Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao hoặc Sau Khi Trầm Oan Giải Tội.Thân mời WattpadVN