Phong Lưu -Thiếu Gia
Tác giả: Thiếu Gia
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Full

Truyện / Phong Lưu -Thiếu Gia

🌟 8.9 ✍🏻 Thiếu Gia ☘️ Full 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

Thể loại:Hiện đại, chính kịch, ̣cường công cường thụ, có H.Editor: Thanh ThảoPhong Lưu: Nếu người đã chọn con đường phản bội ta thì cút ra ta xa một chút.Lãnh Lệ: Thiếu gia, suốt cuộc đời này nô chỉ có một chủ nhân là ngài thôi, ngài có chán ghét ta đi nữa thì ta vẫn ở bên cạnh ngài.Lãnh Lệ cũng sẽ hộ ngài chu toàn.Phượng Lưu [tùy hứng ngụy nhược công] v Lãnh Lệ [trung khuyển cường thụ]Thụ thích công trước, chủ nô, có hiểu lầm khúc mắc, thụ tự ti, ngược thụ, kết cục HE.