Quỷ Nha
Tác giả: MKM
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Đang ra

Truyện / Quỷ Nha

🌟 8.9 ✍🏻 MKM ☘️ Đang ra 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

Thể loại: A1, F6, D1, E3 - Trước khi Tạ Bán Quỷ xuất sư, lời khuyên duy nhất của Sư phụ là: "Đừng hỏi trong quan tài có gì, trừ phi ngươi thật sự mở nó ra! Đừng hỏi trong phần mộ chôn cái gì, trừ phi ngươi thật sự đào lên." Tạ Bán Quỷ: "Vậy rốt cuộc Quỷ nha làm cái gì?" "Vừa giết quỷ vừa giết người, gìn giữ đất đai nhưng cũng là trộm mộ, là người nhưng cũng là quỷ."Thân mời các bạn đọc tiếp!WattpadVN