Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn
Nguồn:Internet & reviewstory.net
Trạng thái:Đang ra

Truyện / Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

🌟 8.9 ✍🏻 Võng Hữu Tiểu Trương ☘️ Đang ra 🌍 Internet & reviewstory.net

Giới Thiệu:

Thể loại: Tiên hiệp , Truyện Sắc , Hệ thống - Lý Nhiên xuyên việt trở thành Ma Môn Thánh Tử.Hệ thống thức tỉnh rồi, nhưng ban bố nhiệm vụ lại là đàm luận một trận yêu đương ?Vốn định tỏ tình với tiểu sư muội ngốc manh, lại trời xui khiến tỏ tình với chưởng môn!Đây chính là Nữ Ma Đầu lãnh huyết, giết người như ngóe a!Thời điểm Lý Nhiên nghĩ phải đầu thai lần nữa, đột nhiên phát hiện. . .- Thật là thơm!Thân mời các bạn đọc tiếp!